ĵ

 


 
  

12


 
  

13

رк
 
 

14

ڷ
 ȣؿ
 

15


 
 

16

-----------------------------------------------------
                                                                                          û    
                                                                                                 

17

                                        ----------                                    
            絿                                           ͨ 
                                                                                                  

18

                                                                           -----------  
              ة         ()          ӿ     ܨ            
                                                                                                     

19

               -----                                                  ----
  ó                                                  뼭
                                              
                                                ʩ    

20

        ļռ             밭.